StorageRent s.r.o.
  • prenájom skladových a administratívnych priestorov, Trenčín

  • moderný skladový a administratívny areál

  • výhodná poloha, ľahká dostupnosť

  • viac ako 3400m² skladových priestorov

  • viac ako 1700m² administratívnych priestorov

  • StorageRent, zázemie pre Vaše podnikanie

O Trenčíne

Trenčín je malebné mesto s bohatou históriou, ktoré sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Váh. Je centrom stredného Považia a zároveň sídlom všetkých rozhodujúcich inštitúcií Trenčianskeho kraja. Trenčín sa počtom 60 000 obyvateľov radí medzi najväčšie mestá v SR a s nezamestnanosťou 9,1% a priemernou mzdou 700 eur, vytvára skvelú podnikateľskú príležitosť.

▪ Vnútroštátna strategická poloha

Trenčín má jedinečnú polohu aj z vnútroštátneho tranzitného hľadiska. Nachádza sa na hlavných dopravných tepnách a poskytuje dobrú východiskovú pozíciu pri preprave do priemyselných a obchodných centier Slovenskej republiky. Z Trenčína je do Žiliny 80 km, do Trnavy 77 km, do Banskej Bystrice 140 km, do Nitry 125 km, do Košíc 330 km, do Brna 160 km, do Prahy 330 km, do Viedne 205 km, do Budapešti 320 km.

▪ Najdôležitejšie dopravné spojenia

  - Bratislava - vzdialenosť od hľavného mesta SR je 124 km, diaľnica D1, hodina     cesty autom

  - Priemyselný park Trnava ( PP PSA Peugeut Citroen ) 75 km, diaľnica D1

  - Priemyselný park Žilina ( PP Hyundai Kia ) 78 km, diaľnica D1

  - Letiská: Trenčín – miestne letisko, medzinárodné letiská Bratislava 124 km,     Viedeň 170 km

  - Železničná trať : súčasť európskeho koridoru

  - Denne až 8 vlakových spojení na trase Bratislava – Trenčín

  - Iné dopravné spojenia: cesta E50 – spojenie na Brno ( Česká republika )

 

Na oficiálnej stránke mesta Trenčín, nájdete množstvo ďalších informácií o meste a dianí.

 

▪ Poloha Trenčína v EU :

Trenčín sa nachádza presne v strede D1 dialničného spojenia juh - sever , ktorým je prepojené Rakúsko a Poľsko. Od hlavného mesta Bratislava je vzdialený 120 km a má výbornú strategickú polohu z medzinárodného tranzitného hľadiska. Na hranice s Českou republikou je to len 20 km, s Poľskom len 120 km a s Rakúskom len 140 km.

▪ Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania

  ( Vzdelanostná úroveň podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 )

  - vysokoškolské doktoranské - 436

  - vysokoškolské magisterské, inžinierske,

    doktorské - 9 164

  - vysokoškoslké bakalárske - 1 614

  - vyššie odborné vzdelanie - 1 059

  - úplné stredné všeobecné - 2 494

  - úplné stredné odborné (s maturitou) - 12 730

  - úplné stredné učňovské (s maturitou) - 1 726

  - stredné odborné (bez maturity) - 4 291

  - učňovské (bez maturity) - 6 715

  - základné - 4 849

  - bez školského vzdelania - 6 958

  - nezistené - 3 841

 

▪ Počet evidovaných podnikateľských subjektov

  - spolu - 6 892

  - z toho fyzických osôb - 4 674

  - z toho právnických osôb - 2 218

 

▪ Štruktúra podnikania

  - obchod - 38,53%

  - výroba - 23,18%

  - služby - 38,29%

 

▪ Charakteristika priemyslu

Rôznorodá štruktúra, ktorá od roku 1990 podlieha neustálym zmenám. K tradičným odvetviam patrí strojárska, textilná a odevná výroba.

 

Trenčín

StorageRent, zázemie pre Vaše podnikanie

© 2020 StorageRent s.r.o. | prenájom skladových a kancelárskych priestorov

www.niw.sk